Privatumo politika

Privatumo Politika Atnaujinta 2024-02-02
Įsigalioja 2024-02-01

Šioje Privatumo Politikoje aprašoma Hausita UAB, Ežero g. 52, Neprėkšta, Kaišiadorių r., LT56382, Lietuva, el. paštas: info@hausita.lt, telefonas: +37060851409, politika dėl jūsų informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo, kai naudojatės mūsų svetaine (https://hausita.lt/) („Paslauga“). Prieigą prie Paslaugos ar jos naudojimąsi sutinkate su jūsų informacijos rinkimu, naudojimu ir atskleidimu pagal šią Privatumo Politiką. Jei nesutinkate, prašome neprisijungti ir nenaudoti Paslaugos.

Mes galime bet kada pakeisti šią Privatumo Politiką be išankstinio pranešimo jums ir paskelbti persvarstytą Privatumo Politiką Paslaugoje. Persvarstyta politika įsigalioja po 180 dienų nuo jos paskelbimo Paslaugoje, o jūsų tolesnis prieigos ar Paslaugos naudojimosi tęstinumas po tokio laiko reiškia jūsų sutikimą su persvarstyta Privatumo Politika. Todėl rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šį puslapį.

Mes surinksime ir apdorosime šią asmeninę informaciją apie jus:

 • Vardas
 • El. paštas
 • Mobilus telefonas

Informaciją, kurią apie jus renkame, naudosime šiems tikslams:

 • Marketingas / Reklama
 • Klientų atsiliepimų rinkimas
 • Taisyklių ir sąlygų vykdymas
 • Pagalba
 • Administracinė informacija
 • Klientų užsakymų tvarkymas
 • Svetainės apsauga
 • Ginčų sprendimas

Jei norėsime naudoti jūsų informaciją kitais tikslais, paprašysime jūsų sutikimo ir naudosime jūsų informaciją tik gavę jūsų sutikimą ir tada tik tiems (-oms) tikslams (-ams), dėl kurių suteikėte sutikimą, nebent įstatymas reikalauja kitaip.

Jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims neperduosime be jūsų sutikimo, išskyrus ribotus atvejus, kaip aprašyta toliau:

 • Reklamos paslaugos
 • Marketingo agentūros
 • Teisinės institucijos
 • Analitika. Duomenų rinkimas ir apdorojimas

Mes reikalaujame, kad tokie tretieji asmenys naudotų perduotą jiems asmeninę informaciją tik tam tikslui, dėl kurio ji buvo perduota, ir nesaugotų jos ilgiau nei reikia minėtam tikslui įgyvendinti. Taip pat gali būti atskleista jūsų asmeninė informacija šiais atvejais: (1) laikantis galiojančių įstatymų, reglamentų, teismo sprendimų ar kitų teisinių procesų; (2) vykdant jūsų sutartis su mumis, įskaitant šią Privatumo Politiką; arba (3) atsakyti į skundus, kad jūsų Paslaugos naudojimas pažeidžia bet kurių trečiųjų šalių teises. Jei Paslauga ar mūsų įmonė bus sujungta ar įsigyta su kita įmone, jūsų informacija bus vienas iš turtų, perduotų naujajam savininkui.

Jūsų informacijos saugojimas

Mes laikysime jūsų asmeninę informaciją pas mus 2 metus arba tiek laiko, kiek mums reikia ją saugoti šioje Privatumo Politikoje išsamiai aprašytiems tikslams įgyvendinti. Tam tikrą informaciją gali tekti saugoti ilgesnius laikotarpius, pvz., dėl įstatymų reikalaujamos ataskaitų teikimo / saugojimo ar kitų teisėtų priežasčių, tokių kaip teisinių teisių įgyvendinimas, sukčiavimo prevencija ir kt. Likusi anoniminė informacija ir suvestinė informacija, kuri jūsų neidentifikuoja (tiesiogiai ar netiesiogiai), gali būti saugoma neribotą laiką.

Jūsų teisės

Priklausomai nuo taikomo įstatymo, galite turėti teisę gauti prieigą ir ištaisyti ar ištrinti savo asmeninius duomenis ar gauti jų kopiją, apriboti ar prieštarauti aktyviam jūsų duomenų tvarkymui, prašyti, kad mes perduotume (portuotume) jūsų asmeninę informaciją kitai įstaigai, atšaukti bet kokią mums suteiktą sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, teisę kreiptis į įstatymo institucijas ir kitas teises, kurios gali būti svarbios pagal taikomus įstatymus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, rašykite mums adresu info@hausita.lt. Mes atsakysime į jūsų užklausą pagal taikomą įstatymą. Atkreipkite dėmesį, kad jei neleisite mums rinkti ar tvarkyti reikiamos asmeninės informacijos ar atšauksite sutikimą ją tvarkyti reikiamais tikslais, gali būti, kad negalėsite naudotis paslaugomis, kurioms buvo reikalinga jūsų informacija.

Saugumas

Jūsų informacijos saugumas mums svarbus ir mes naudosime protingas saugumo priemones, siekdami užkirsti kelią jūsų informacijos praradimui, netinkamam naudojimui ar neleistinam pakeitimui mūsų kontrolės požiūriu. Tačiau, atsižvelgiant į būdingas rizikas, negalime garantuoti absoliutaus saugumo ir dėl to negalime garantuoti ar patvirtinti bet kurios jūsų mums perduotos informacijos saugumo, ir tai darote savo rizika.

Trečiųjų šalių nuorodos ir jūsų informacijos naudojimas

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurias nevaldome mes. Ši Privatumo Politika netaikoma trečiųjų šalių privatumo politikai ir kitoms praktikoms, įskaitant bet kurią trečiąją šalį, valdančią bet kurią svetainę ar paslaugą, kuri gali būti pasiekiama per nuorodą Paslaugoje. Mes primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos aplankytos svetainės privatumo politiką. Mes neturime jokios kontrolės ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politikas ar praktikas.

Skundų / Duomenų Apsaugos Pareigūnas

Jeigu turite klausimų ar abejonių dėl jūsų informacijos tvarkymo, kuri yra pas mus, galite siųsti el. laišką mūsų Skundų pareigūnui Hausita UAB, Ežero g. 52, Neprėkšta, el. paštas: info@hausita.lt. Mes spręsime jūsų problemas pagal taikomą įstatymą.